Ông gió
Ống gió
Ống gió
Ống gió
Thông tin liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NIHON VIỆT NAM

Địa chỉ văn phòng: Cụm công nghiệp Hamatra, Do Hạ, Mê Linh, Hà Nội.

Tel: (+84-4) 3818 3868 / Fax: (+84-4) 6265 2110

Email: info@nihonduct.com / Website: nihonduct.com

Địa chỉ nhà máy: Cụm công nghiệp Hamatra, Do Hạ, Mê Linh, Hà Nội.

Liên hệ trực tuyến